KÍNH CHÀO QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG THƠ HÀ NGỌC KIM !

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

THUẬN NGHỊCH ĐỘC
Thuận:
 VƯƠNG LỆ
Thương nhớ bao tình giọt lệ vương
Ái ân đầm gối bấy phong sương
Tường vân áng ấy ai tô điểm
Lãm nguyệt vầng kia kẻ thẹn thuồng
Hương động xao lòng lay chớp ánh
Gió vờn say bóng níu tà dương
Chương từ vận dệt trao hồng nhạn
Gương sáng soi đời dịu ngọt hương

Nghịch:
hương ngọt dịu đời soi sáng gương
Nhạn hồng trao dệt vận từ chương
Dương tà níu bóng say vờn gió
Ánh chớp lay lòng xao động hương
Thuồng thẹn kẻ kia vầng nguyệt lão
Điểm tô ai ấy áng vân tường
Sương phong bấy gối đầm ân ái
Vương lệ giọt tình bao nhớ thương
                      Hà Ngọc Kim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét