KÍNH CHÀO QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG THƠ HÀ NGỌC KIM !

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016


Giấy cáo sinh hoạt Hội Thơ
            Vài vần giãi tỏ
Thanh Lạ -ĐàoMỹ có xa chi
Bởi cái cục hèn cản bước đi
" Ăn quẩn gà què"buồn nỗi nhớ
" Voi già đóng cửa" cảm niềm bi
"Yên chi lão giả: đành cam phận
" Ích tráng lão đương"  đã hết kỳ
Lực dẫu bất tòng,lòng vẫn cố
Vài vần giãi tỏ với tương tri

                     Hà Ngọc Kim

1 nhận xét: